معنی و ترجمه کلمه heat-fast paint به فارسی heat-fast paint یعنی چه

heat-fast paint


شيمى : رنگ مقاوم گرما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها