معنی و ترجمه کلمه heathenize به فارسی heathenize یعنی چه

heathenize


کافر کردن و وحشى کردن ،کافر شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها