معنی و ترجمه کلمه heating battery به فارسی heating battery یعنی چه

heating battery


علوم مهندسى : باطرى فيلامان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها