معنی و ترجمه کلمه heating coil به فارسی heating coil یعنی چه

heating coil


علوم مهندسى : سيم پيچ حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها