معنی و ترجمه کلمه heating installation به فارسی heating installation یعنی چه

heating installation


علوم مهندسى : تاسيسات حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها