معنی و ترجمه کلمه heating jacket به فارسی heating jacket یعنی چه

heating jacket


شيمى : ژاکت حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها