معنی و ترجمه کلمه heating mantle به فارسی heating mantle یعنی چه

heating mantle


شيمى : ژاکت حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها