معنی و ترجمه کلمه heating voltage به فارسی heating voltage یعنی چه

heating voltage


علوم مهندسى : ولتاژ گرمايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها