معنی و ترجمه کلمه heating wire به فارسی heating wire یعنی چه

heating wire


علوم مهندسى : سيم حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها