معنی و ترجمه کلمه heave away به فارسی heave away یعنی چه

heave away


بکشيد
علوم نظامى : بالا بکشيد
علوم دريايى : بالا بکشيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها