معنی و ترجمه کلمه heave short به فارسی heave short یعنی چه

heave short


علوم نظامى : کوتاه کردن زنجير
علوم دريايى : کوتاه کردن زنجير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها