معنی و ترجمه کلمه heaviside layer به فارسی heaviside layer یعنی چه

heaviside layer


الکترونيک : طبقه هويسايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها