معنی و ترجمه کلمه heavy (or long)purse به فارسی heavy (or long)purse یعنی چه

heavy (or long)purse


دارايى ،ثروت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها