معنی و ترجمه کلمه heavy artillery به فارسی heavy artillery یعنی چه

heavy artillery


علوم نظامى : توپخانه سنگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها