معنی و ترجمه کلمه heavy current circuit به فارسی heavy current circuit یعنی چه

heavy current circuit


علوم مهندسى : شبکه يا مدار جريان قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها