معنی و ترجمه کلمه hedging به فارسی hedging یعنی چه

hedging


خريد و فروش تامينى ،تامين
بازرگانى : تبديل پوششى ،مصونيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها