معنی و ترجمه کلمه height clearance به فارسی height clearance یعنی چه

height clearance


معمارى : ارتفاع مجاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها