معنی و ترجمه کلمه height of eye (ht.eye) به فارسی height of eye (ht.eye) یعنی چه

height of eye (ht.eye)


علوم دريايى : ارتفاع راصد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها