معنی و ترجمه کلمه height of fill به فارسی height of fill یعنی چه

height of fill


ارتفاع خاکريز
معمارى : بلندى اکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها