معنی و ترجمه کلمه heir presumptive به فارسی heir presumptive یعنی چه

heir presumptive


وارث درجه دوم که درصورت نبودن حخاجبى وارث ميشوند،وارث مقدر
قانون ـ فقه : وارث مقدر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها