معنی و ترجمه کلمه heirloom به فارسی heirloom یعنی چه

heirloom


صفت موروثى ،ترکه ،دارايى منقولى که بارث رسيده باشد
قانون ـ فقه : اثاثه اى که از چند پشت در خانه مانده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها