معنی و ترجمه کلمه helicopter breakup point به فارسی helicopter breakup point یعنی چه

helicopter breakup point


علوم نظامى : نقطه رهايى هليکوپترها از ستون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها