معنی و ترجمه کلمه helicopter rescue strop به فارسی helicopter rescue strop یعنی چه

helicopter rescue strop


علوم دريايى : کمربند نجات هليکوپتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها