معنی و ترجمه کلمه heliotropic به فارسی heliotropic یعنی چه

heliotropic


رشدکننده تحت تاثيرافتاب ،افتاب گرد،متوجه پرتوافتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها