معنی و ترجمه کلمه heliotropism به فارسی heliotropism یعنی چه

heliotropism


(گ.ش ).رشد کننده تحت تاثير افتاب ،افتاب گرايى
روانشناسى : نورگرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها