معنی و ترجمه کلمه helper به فارسی helper یعنی چه

helper


مددکار،زنبه کش ،ناوه کش ،يار،هم دست ،کمک ،ياور
علوم مهندسى : عمله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها