معنی و ترجمه کلمه helping به فارسی helping یعنی چه

helping


کمک ،يارى ،يک وعده يا پرس خوراک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها