معنی و ترجمه کلمه hematozoon به فارسی hematozoon یعنی چه

hematozoon


(ج.ش ).انگل هاى خونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها