معنی و ترجمه کلمه hemeralopia به فارسی hemeralopia یعنی چه

hemeralopia


(طب )مرض روز کورى ،کمى بينايى در نور زياد
روانشناسى : روزکورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها