معنی و ترجمه کلمه hemiptera به فارسی hemiptera یعنی چه

hemiptera


نيم بالان ،حشراتى که ته بال انهاکلفت وسربال انهانازک است چون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها