معنی و ترجمه کلمه hemlock به فارسی hemlock یعنی چه

hemlock


(گ.ش ).شوکران ،شوکران کبير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها