معنی و ترجمه کلمه hemp nettle به فارسی hemp nettle یعنی چه

hemp nettle


(گ.ش ).گياهان جنس کله گربه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها