معنی و ترجمه کلمه hepatitis به فارسی hepatitis یعنی چه

hepatitis


(طب )اماس کبدى ،تورم کبد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها