معنی و ترجمه کلمه hepped up به فارسی hepped up یعنی چه

hepped up


باحرارت ،مجذوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها