معنی و ترجمه کلمه herbivorous به فارسی herbivorous یعنی چه

herbivorous


گياه خوارى
روانشناسى : علف خوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها