معنی و ترجمه کلمه hereditament به فارسی hereditament یعنی چه

hereditament


ميراث ،ملک ،دارايى غير منقول ،مال موروثى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها