معنی و ترجمه کلمه herioic treatment به فارسی herioic treatment یعنی چه

herioic treatment


معالجه با وسايل سخت در بيمارى سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها