معنی و ترجمه کلمه heritage به فارسی heritage یعنی چه

heritage


مال موروث ،ميراث ،ارثيه ،ارث ،ماترک ،ترکه غير منقول ،مرده ريگ ،سهم موروثى ،(مج).بخش
قانون ـ فقه : سهم موروثى
روانشناسى : ميراث

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها