معنی و ترجمه کلمه hermitian inner product به فارسی hermitian inner product یعنی چه

hermitian inner product


شيمى : ضرب داخلى هرميتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها