معنی و ترجمه کلمه herringbone gear به فارسی herringbone gear یعنی چه

herringbone gear


علوم مهندسى : چرخ دندانه جناغى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها