معنی و ترجمه کلمه hertz (hz) به فارسی hertz (hz) یعنی چه

hertz (hz)


هرتز( واحد بسامد)
روانشناسى : هرتز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها