معنی و ترجمه کلمه hertzian wave به فارسی hertzian wave یعنی چه

hertzian wave


موج هرتسى ،(فيزيک )امواج هرتزhertz
الکترونيک : موج راديويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها