معنی و ترجمه کلمه herwitz bishops به فارسی herwitz bishops یعنی چه

herwitz bishops


فيلهاى هورويتس
ورزش : فيلهاى کنترل کننده دو قطر مجاور شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها