معنی و ترجمه کلمه heteroeroticism به فارسی heteroeroticism یعنی چه

heteroeroticism


روانشناسى : دگرخواهى جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها