معنی و ترجمه کلمه heterogeneous catalyst به فارسی heterogeneous catalyst یعنی چه

heterogeneous catalyst


شيمى : کاتاليزور ناهمگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها