معنی و ترجمه کلمه heterogenesis به فارسی heterogenesis یعنی چه

heterogenesis


خلق الساعه ،توليد وپيدايش ناگهانى ،تناسل ناهمجنس ،توليد شده درخارج بدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها