معنی و ترجمه کلمه heterogenety به فارسی heterogenety یعنی چه

heterogenety


شيمى : ناهمگنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها