معنی و ترجمه کلمه heteromorphosis به فارسی heteromorphosis یعنی چه

heteromorphosis


روانشناسى : نابجايى اندامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها