معنی و ترجمه کلمه heteronymous به فارسی heteronymous یعنی چه

heteronymous


جوردراملاء وناجوردرمعنى ياتلفظ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها