معنی و ترجمه کلمه heterophyte به فارسی heterophyte یعنی چه

heterophyte


(گ.ش ).گياه انگل گياهان ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها